Budynek biurowy-siedziba WFOŚIGW

Projekt konkursowy na wykonanie koncepcji budynku biurowego, siedziby WFOŚIGW w Gdańsku.

Powierzchnia całkowita: 330m2

Inwestor: WFOŚIGW - projekt koncepcyjny