Siedziba SARP

Projekt przebudowy fragmentu Pałacu Zamoyskich w Warszawie– siedziby SARP.

Inwestor: SARP Warszawa – projekt konkursowy